Fotografia przyrodnicza - Żaba moczarowa

FOTO.590

                                  

ŻABA MOCZAROWA