Fotografia przyrodnicza - Żaba moczarowa

FOTO.595

                                  

ŻABA MOCZAROWA