Fotografia przyrodnicza - Żaba moczarowa

FOTO.593

                                  

ŻABA MOCZAROWA