Fotografia przyrodnicza - Żaba moczarowa

FOTO.592

                                  

ŻABA MOCZAROWA