Fotografia przyrodnicza - Zaba moczarowa

FOTO.591

                                  

ZABA MOCZAROWA