Fotografia przyrodnicza - Rzekotka drzewna

FOTO.603

                                  

RZEKOTKA DRZEWNA