Fotografia przyrodnicza - Ryszard Czaplewski ptaki
   
 

 

 
 

kumak nizinny

Foto.582

Padalec

Foto.583

Padalec

Foto.584

Padalec

Foto.585

Ropucha szara

Foto.586

Ropucha szara

Foto.587

Ropucha szara

Foto.588

Żaba wodna

Foto.589

Żaba moczarowa

Foto.590

 

Żaba moczarowa

Foto.591

 

Foto.592

Żaba moczarowa

Foto.593

Żaba moczarowa

Foto.594

Żaba moczarowa

Foto.595

Żmija zygzakowata

Foto.596

Żaba trawna

Foto.597

Foto.598

 

Foto.599

Foto.600

Foto.601