Fotografia przyrodnicza Jęzioro Głębokie

FOTO.227

                                  

 DOLINA PIĘCIU JEZIOR JEZIORO GŁĘBOKIE