Fotografia przyrodnicza - Dębica

FOTO.201

                                  

PRZEŁOM RZEKI DĘBICY