Fotografia przyrodnicza Strumień

FOTO.230

                                  

 STRUMIEŃ